Årstämma flyttas till 25:e augusti

Årsstämman flyttas till 25:e augusti kl. 19.00 på grund av på grund av coronapandemin.

torsdag, april 2nd, 2020