STYRELSEN

Ord. ledamöter: Adress: Ansvarsområde: Hemtelefon: Mobiltelefon: E-mail:
Inger Söderberg Skolgatan 20A Ordförande 018-137324
Tommy Sahlström Skolgatan 20 B Vice ordförande, ekonomi, parkering 018-107400 0705-223770 tommy.sahlstrom@hotmail.com
Karin Sahlström Skolgatan 20B Avtal och fakturor 018-107400 0709-439100 karinzillen@hotmail.com
Folke Reutfors Eddagatan 4B Uthyrning föreningslokal, övernattningsrum 018-150336 0706-501417 fe@reutfors.se
Kristina Stenson Eddagatan 4A Sekreterare, nycklar 0703-266396 kristina.stenson@comhem.se
Ersättare:
Anders Metzén Eddagatan 4B Suppleant 0706-935304 anders.metzen@structor.se
Eva Wennman Skolgatan 20A Webbansvarig 0739-353699 eva.w@hotmail.com
Jozo Susnjara Eddagatan 4B 0707-533845 susnjara.jozo@bredband.net
Valberedning:
Marianne Åkerman Skolgatan 20C Sammankallande
Stefan Larsson Skolgatan 20B
Ulla-Carin Blom Skolgatan 20A
Vicevärd:
Tomas Hansson Skolgatan 20B Vicevärd, diverse uppgifter 018-367855 0762-847227 tomas.brfejdern@gmail.com
Meddelanden kan lämnas i den gröna brevlådan i entrén på Skolgatan 20B, via telefon 018-367855, mobiltelefon 0729-301227 eller e-mail tomas.brfejdern@gmail.com